GISMentors | Školení GRASS GIS | QGIS | PostGIS | GeoPython

Úvod

_images/qgis_logo.png

QGIS je open source geografický informační systém (GIS) publikovaný pod všeobecnou licencí GNU GPL. Projekt QGIS vznikl v roce 2002, verze s označením 1.0 vyšla později v roce 2009. Mezi hlavní výhody patří zejména rychlost vývoje a rozšiřování jeho funkcionality. Licence GNU GPL umožňuje používání software i pro komerční účely. Podstatné je, že umožňuje i modifikaci zdrojového kódu a jeho následné šíření.

Současným konceptem ve vývoji je pravidelné a intenzivní publikování nových verzí. Dlouhodobá stabilní verze (LTR) je doplněna dvěma krátkodobými verzemi (viz QGIS release schedule). Krátkodobé verze mají sloužit pro zveřejňování nových funkcionalit v kratších intervalech.

Přechod na verzi 3.x je spojen s postupem technologií, konkrétně zejména povýšení:
  • Python 2.7 na Python 3
  • Qt4 na Qt5

S touto změnou přicházejí nejenom novější a lepší technologické nástroje, ale také jasná zpráva o tom, že QGIS se neustále vyvíjí, drží krok a nezastarává. Součástí velkých změn je i v tomto případě nutnost se adaptovat na ně, což závisí hlavně od způsobu jakým QGIS uživatel využívá. Všechny změny ale vycházejí z dlouhodobého plánování a hlavně z požadavků uživatelů.

Důležité

Data ke školení jsou stažitelná jako zip archiv (614 MB).

Důležité

Školení je zaměřeno na LTR verzi QGIS 3.10. V jiných verzích není zaručena funkčnost uvedených příkladů. Dále předpokládáme zapnutou českou lokalizaci, Možnosti ‣ Obecné.

_images/qgis_locale.png

K dispozici jsou i historické školící materiály k verzím QGIS 2.14, 2.18 a 3.4.

Tip

Text školení je dostupný i v tisknutelné formě PDF.

QGIS je napsán v programovacím jazyce C++ a uživatelské prostředí je postaveno na frameworku Qt. Díky použití těchto rozšířených programovacích prostředků je QGIS multiplatformní, tudíž jej lze využívat na většině používaných operačních systémech jako je MS Windows, GNU/Linux nebo OS X. QGIS využívá pro práci s geografickými daty v rastrové anebo vektorové reprezentaci knihovnu GDAL, díky tomu je možné v QGISu pracovat se širokým spektrem datových formátů a webových služeb OGC.

_images/intro_qgis.png

Obr. 2 Ukázka uživatelského rozhraní QGIS.

Program nabízí přehledné uživatelské prostředí. Uživatel má k dispozici širokou škálu nástrojů pro prohlížení, modifikaci a export dat. Od verze 2.0 QGIS obsahuje „Print Composer“, tedy nástroj pro vytváření map. V tiskovém modulu lze vytvářet z nahraných dat výstupy se všemy kartografickými náležitostmi. Výsledky je možné exportovat do formátu PDF nebo obrázku, viz Tvorba mapového výstupu.

_images/intro_map.png

Obr. 3 Ukázka mapového výstupu vytvořeného v QGIS.

QGIS je populární i pro svou rozšiřitelnost pomocí takzvaných zásuvných modulů (tzv. „pluginů“). Pluginy jsou dílčí nástroje, které jsou vyvíjeny uživatelskou komunitou projektu QGIS. Pomocí pluginů je možné dopnit do QGIS novou funkcionalitu či podporu pro další formáty či služby jako je např. Google Maps, Bing nebo OpenStreetMap.

Oficiální repozitář, který je defaultně k dispozici jako zdroj pluginů je dostupný zde. Instalace konkrétního pluginu je pak možná přímo v okně pro správu zásuvných modulů (pluginů) Zásuvné moduly ‣ Spravovat a instalovat zásuvné moduly….

_images/intro_profile.png

Obr. 4 Ukázka měření terénního profilu pomocí nástroje „Profile tool“.

Obsah

Dodatky

O dokumentu

Text dokumentu je licencován pod Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

_images/cc-by-sa.png

Verze textu dokumentu: 3.1dev (sestaveno 19.12.2023)

Text dokumentu

Zdrojové texty školení jsou dostupné na adrese:

Případné chyby nebo náměty na vylepšení můžete hlásit: