Export

Všechna nastavení mapového výstupu jsou součástí mapového projektu. S uložením projektu se tedy uloží i nastavení mapového výstupu.

Pokud máte mapový výstup upraven, lze tento výstup uložit nebo vytisknout.

Tisk je možný pres ikonu print Tisknout. Při tisku je nutné zkontrolovat všechna nastavení tisku pro konkrétní tiskárnu.

Často požadovaným výstupem je také výstup do souboru. V tomto případě lze volit mezi 3 základními typy výstupního souboru - obrázek as_imageExportovat jako obrázek, PDF as_pdfExportovat jako PDF nebo SVG as_svg Exportovat jako SVG.

Tip

Při exportu mapového výstupu do obrázku je k dispozici široká škála formátů. Z hlediska kvality výstupu nebo možnosti jeho úpravy je lepší použít PDF nebo SVG.