Práce s vektorovými daty

V systému QGIS lze pracovat s různými formáty vektorových dat. Vektorová data se standardně dělí dle typu geometrie na bodová, liniová a plošná. To, jakým způsobem se data ukládají a co daný způsob přináší za možnosti, se může velice lišit.

QGIS s daty pracuje v jejich původním formátu a nepřevádí je. Převod do jiných formátů je možný pomocí knihovny nástrojů.

Pro převod mezi formáty se používá knihovna GDAL. Seznam podporovaných vektorových formátů i s doplňujícími informacemi je dostupný na stránce projektu GDAL.