Tvorba mapového výstupu

Poznámka

Tato kapitola je zaměřena na možnosti QGIS při tvorbě mapového výstupu jako jsou např. přidávání prvků a jejich nastavení. Zákonitostem při samotné tvorbě map se věnuje obor - Kartografie. Při tvorbě map můžete využít např. volně dostupná kartografická skripta Tvorba map.