Zdroje webových služeb

WMS

ČÚZK - http://geoportal.cuzk.cz

  • Katastrální mapy - http://services.cuzk.cz/wms/wms.asp
  • Ortofoto - http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ORTOFOTO_PUB/WMService.aspx
  • ZM50 - http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ZM50_PUB/WMService.aspx

AOPK - https://portal.nature.cz/

  • Přírodní biotopy a habitaty - http://gis.nature.cz/arcgis/services/Biotopy/PrirBiotopHabitat/MapServer/WmsServer

INSPIRE - https://geoportal.gov.cz/

  • Speciální mapy III. vojenského mapování - http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_rt_III_vojenske_mapovani/MapServer/WMSServer?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

ÚHÚL - http://www.uhul.cz/

  • OPRL - http://geoportal.uhul.cz/wms_oprl/service.svc/get

WFS

AOPK - https://portal.nature.cz/

  • Chráněná území - http://gis.nature.cz/arcgis/services/Aplikace/Opendata/MapServer/WFSServer

ČGS - http://www.geology.cz

  • ČGS Podložní a povrchová geologie - OneGeology-Europe - INSPIRE stahovací služba pro téma geologie - http://inspire.geology.cz/geoserver/wfs