Práce s rastrovými daty

Rastrová data reprezentují objekty a jevy rozdělením prostoru do matice diskrétních buněk (pixelů). Tyto jsou součástí pravidelné mřížky (gridu), přičemž každá z buněk gridu má hodnotu, která reprezentuje jednu vlastnost charakteristickou pro dané místo. Většinou se jedná o spojité jevy, jakým je například nadmořská výška reliéfu, teplota ovzduší či letecké a satelitní snímky.

Tato část školení popisuje jak pracovat s takovýmito daty v prostředí QGIS. Ten totiž podporuje množství rozličných rastrových formátů, díky knihovně GDAL. Seznam podporovaných rastrových formátů i s doplňujícími informacemi je dostupný na stránce projektu.