Generování vrstevnic

Z digitálního modelu terénu se dá pomocí volby Rastr ‣ Extrakce ‣ Izolinie vygenerovat vektorová vrstva izolinií. V dialogovém menu je zapotřebí nastavit vstupní a výstupní soubor, hodnotu intervalu mezi vrstevnicemi a případně název atributu výšky ve výsledné vektorové vrstvě. Po výpočtu se vektorová vrstva automaticky objeví v mapovém okně. Je potřebné nastavit jí styl, popis a další vlastnosti. Jak může výsledek vypadat, je uvedeno na Obr. 162.

../_images/izo.png

Obr. 162 Tvorba vektorové mapy vrstevnic z rastru digitálního modelu terénu.

Zpracování dat popisujících výškové poměry vede k zobrazování dat ve 3D. Od verze 3.0 je součástí QGISu 3D mapové okno, kde lze zobrazovat data jako prostorová a ne jenom rovinná. Práce s tímto nástrojem je součástí kurzu pro pokročilé.