Práce s webovými službami OGC

Pod pojmem webové služby OGC si lze představit přístup k datům v rámci sítě Internet. Nejrozšířenějšími službami jsou WMS (Web Map Service) a WFS (Web Feature Service).

Poznámka

Mnohé společnosti používají k ukládání dat serverové řešení, které není přístupné z internetu, ale pouze v rámci lokální sítě (intranetu).

Tip

Data nahraná z WMS a WFS služeb lze exportovat do vybraných formátu. Postup je stejný jako u lokálních rastrových a vektorových dat.