QGIS pluginy

QGIS umožňuje práci se zásuvnými moduly, tzv. pluginy. Ve všeobecnosti se jedná o software, které nepracuje samostatně, ale jako doplňkový modul jiné aplikace a tím rozšiřuje její funkčnost. V současnosti existuje pro QGIS víc než 300 zásuvných modulů. Všechny jsou napsané v programovacím jazyku Python nebo C++. Mnohé z nich jsou stále ve vývoji. Jejich kompletní seznam spolu s příslušnou charakteristikou, informacemi například o použití, potřebné minimální verzi QGISu, domovské stránce, autorech, o počtu stáhnutí, o tom, které jsou označené jako nejoblíbenější je dostupný zde.

Moduly jsou udržované vývojovým týmem QGISu (QGIS Development Team) a jsou automaticky součástí každé jeho distribuce. Externí pluginy jsou napsané v programovacím jazyce Python a jsou udržovány příslušnými autory. Chyby, angl. bugy v modulech by měly být zveřejnovány a dostupné na stránkách projektu.

Správce zásuvných modulů

V prvním kroku v menu zvolíme Zásuvné moduly ‣ Spravovat a instalovat zásuvné moduly, ikona mActionShowPluginManager. Spustí se dialogové okno (Obr. 192), které slouží k prohlížení, vypínání a zapínání dostupných modulů příslušné verze QGISu.

../_images/p_vse.png

Obr. 192 Správce zásuvných modulů v prostředí QGIS.

Pod položkou plugin-installed Instalované najdeme ty, které byly nainstalované automaticky při instalaci QGISu. Z nich jsou některé načtené, jiné lze dočasně povolit nebo zakázat zaškrtnutím ikonky checkbox_unchecked. V případě, že klikneme na některý z modulů, zobrazí se jeho charakteristika nebo účel, spolu s dalšími informacemi jako je název, popis, počet hodnocení a stáhnutí modulu, reprezentující ikona, kategorie, instalovaná nebo dostupná verze, autor, seznam změn a další. Na Obr. 193 je znázorněný příklad zásuvného modulu s názvem q2t Qgis2threejs.

../_images/p_info.png

Obr. 193 Charakteristika zásuvného modulu na prohlížení 3D objektů ve webovém prohlížeči.

Seznam všech dostupných pluginů je možno zobrazit a konkrétní modul načíst zvolením plugin Nenainstalováno a spuštěním Instalovat zásuvný modul. Následně se dá tento modul přeinstalovat nebo úplně odinstalovat (Obr. 194).

../_images/p_instal.png

Obr. 194 Seznam nenainstalovaných modulů (1), instalace (2), možnost odinstalování (3) nebo přeinstalování (4) kteréhokoli z modulů.

Pod záložkou plugin-upgrade Aktualizovatelný se nachází zásuvné moduly, které jsou dostupné i v novější verzi. Záložka settings Nastavení obsahuje nastavení týkající se kontroly aktualizací modulů, experimentálních a neschválených modulů a zobrazuje i seznam repozitářů, které lze přidávat, editovat nebo mazat, viz Obr. 195. Po zaškrtnutí políček checkbox_unchecked při položkách Zobrazit také experimentální a neschválené moduly je k dispozici téměř 500 zásuvných modulů.

../_images/p_akt_nast.png

Obr. 195 Záložky související s aktualizacemi a nastavením zásuvných modulů.

Tip

Seznam zásuvných modulů může uživatel uspořádat dle svých potřeb. Po stisknutí pravého tlačítka myši v seznamu modulů je k dispozici jejich uspořádání dle abecedy, počtu stáhnutí, hlasů nebo stavu (Obr. 196).

../_images/p_rad.png

Obr. 196 Možnosti seřazení zásuvných modulů.

Poznámka

Je zapotřebí připomenout, že zásuvné moduly v oficiálních repozitářech byly testovány, nicméně jednotlivé repozitáře mohou obsahovat i méně ověřené moduly různé kvality a stadia vývoje. Proto je dobrou pomůckou zobrazení hodnocení či počtu star star star.

Tip

Pokud známe alespoň přibližný název konkrétního modulu, při vyhledávání může pomoci vyplnění políčka Hledat v dialogovém okně.

Příklady zásuvných modulů

V další části si částečně ukážeme některé z užitečných a často používaných zásuvních modulů programu QGIS:

1 Another DXF Importer

V případě, že máme k dispozici soubor AutoCAD DXF (Drawing Exchange Format), do prostředí programu QGIS ho umíme načíst buď přímo přes GDAL/OGR, pokud však import nedopadne podle očekávání pak je možné využít zásovný modul Another DXF Importer. V předchozích verzích byl dostupný také modul Konvertor Dxf2Shp, ten se však již dále nevyvíjí.

../_images/p_anotherdxfimporter.png

Obr. 197 Dialogové okno modulu pro import AutoCAD DXF souboru.

Po načtení modulu ze správce zásuvných modulů se po kliknutí na ikonu 1 objeví dialogové okno, kde je zapotřebí nastavit vstupní *.dxf soubor, název, cestu a typ nového *.shp souboru nebo GeoPackage.

Poznámka

Pokud se po spuštění modulu tlačítkem OK zobrazí dialogové okno související se souřadnicovými systémy, systém nastavíme.

2 Získání souřadnic

Tento zásuvný modul se používá velmi jednoduše a umožňuje zobrazení souřadnic myši pro dva vybrané souřadnicové systémy. Dialogové okno je zobrazeno na Obr. 198. Kliknutím na ikonu geographic nastavíme požadovaný souřadnicový systém, zvolením 2 Zapnout získávání se symbol myši změní na reticle. Po kliknutí do mapového okna se objeví malá červená tečka. Její souřadnice v souřadnicovém systému projektu se zobrazí v okně vedle symbolu askcor. Na Obr. 198 jsou na ukázku zobrazené souřadnice vybraného bodu v souřadnicových systémech s EPSG 4326 (WGS 84) a 5514 (S-JTSK (Greenwich) / Krovak East North). Ikona askcorcopy umožňuje souřadnice kopírovat do schránky v podobě čtyř hodnot (pro Obr. 198 by to bylo 13.71955,49.85887,-796222.963,-1061087.065).

../_images/p_zis_sur2.png

Obr. 198 Dialogové okno modulu na zobrazení souřadnic z mapového okna.

Poznámka

Pro novou verzi QGIS byl tento modul portován a aktuálně není přeložen do češtiny. Funkcionalita však zústává v zásadě stejná.

3 Zásuvný modul síťových analýz

Ve vrstvě polylinií modul vypočte a následně vykreslí nejkratší cestu mezi dvěma zvolenými body. Je napsaný v programovacím jazyku C++. Umožňuje určit optimální trasu na základě délky nebo času. Výsledek je automaticky exportován jako nová vektorová vrstva.

Poznámka

Při výpočtu nejkratší cesty se doporučuje nastavit souřadnicový systém projektu dle souřadnicového systému vrstvy polylinií.

Zásuvný modul aktivujeme v panelu správce zásuvných modulů. V liště menu přejdeme na Vektor ‣ Silniční graf ‣ Nastavení. Zobrazí se okno, kde vyplníme základní nastavení jako jednotku času, vzdálenosti, topologickou toleranci a další, viz Obr. 199. Na nastavení modulu použijeme vektorovou vrstvu cest České republiky zobrazenou na Obr. 200 dle typu.

../_images/p_path_nast.png

Obr. 199 Nastavení zásuvného modulu cestného grafu.

../_images/p_path_vector.png

Obr. 200 Silnice České republiky zobrazené dle jejich typu.

V panelu Nejkratší cesta použijeme 2 a v mapovém okně kliknutím zvolíme počáteční a koncový bod cesty. Zobrazí se jako zelená, resp. červená tečka. Následně nastavíme kritérium, t.j. délku nebo čas a potvrdíme stisknutím Vypočítat. Po proběhnutí výpočtu se v mapovém okně zobrazí výsledek v podobě polylinie, která se dá exportovat jako nová vektorová vrstva (použitím Export). Tlačítko Vyčistit slouží na smazání obsahu políček. Postup je znázorněný na Obr. 201.

../_images/p_path.png

Obr. 201 Použití zásuvného modulu síťových analýz a výpočet nejoptimálnější cesty.

Tip

Pokud nevidíme panel Nejkratší cesta, přidáme ho z menu lišty Zobrazit (Zobrazit ‣ Panely ‣ Nejkratší cesta), jak je to znázorněno na Obr. 202.

../_images/p_path_menu.png

Obr. 202 Zobrazení dialogového okna na výpočet nejkratší cesty.

Poznámka

Tento modul je možno nahradit interním algoritmem, který je dostupný mezi nástroji zpracování.

../_images/p_path_proc.png

Obr. 203 Dialogové okno algoritmu pro hledání nejkratší cesty.

4 Quick Map Services

Pomocí tohoto zásuvného modulu je možné připojovat různé mapové služby postavené na protokolech XYZ nebo WMS. V základním nastavení jsou např. Open Street Map. Je však možno přidat další a také vyhledávat dle pozice. K dispozici jsou např. i mapy.cz.

Se zásuvným modulem začneme pracovat tak, že z menu jako Web ‣ QuickMapServices ‣ ??? vybereme zdroj, který nás zajímá.

../_images/p_qms_menu.png

Obr. 204 Použití zásuvného modulu Quick Map Services

../_images/p_qms_vysl.png

Obr. 205 Přidáná mapová služba Open Street Map.

5 GeoData CZ/SK

GeoData CZ/SK Plugin (Zásuvné moduly ‣ GeoData ‣ Procházet datové zdroje) umožňuje přidávat do mapového okna množství dat z oblasti České a SLovenské republiky obrazových služeb z XYZ a WMS zdrojů a také jiných typů zdrojů Na Obr. 206 je dialogové okno pluginu.

../_images/p_geodata_cz_sk.png

Obr. 206 Ukázka dialogového okna pluginu

6 RUIAN

RUIAN Plugin umožňuje přidávat do mapového okna dat z registru RÚIAN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí). Na Obr. 207 je dialogové okno pluginu.

../_images/p_ruian.png

Obr. 207 Ukázka dialogového okna pluginu

Poznámka

Další ze zmíněných modulů budou obsahem školení QGIS pro pokročilé, a to především GRASS plugin.