GISMentors | Školení GRASS GIS | QGIS | PostGIS | GeoPython

Úvod

_images/qgis_logo.png

QGIS je open source geografický informační systém (GIS) publikovaný pod všeobecnou licencí GNU GPL. Projekt QGIS vznikl v roce 2002, verze s označením 1.0 vyšla později v roce 2009. Mezi hlavní výhody patří zejména rychlost vývoje a rozšiřování jeho funkcionality. Licence GNU GPL umožňuje používání software i pro komerční účely. Podstatné je, že umožňuje i modifikaci zdrojového kódu a jeho následné šíření.

Současným konceptem ve vývoji je pravidelné a intenzivní publikování nových verzí. Dlouhodobá stabilní verze (LTR) je doplněna dvěma krátkodobými verzemi (viz QGIS release schedule). Krátkodobé verze mají sloužit pro zveřejňování nových funkcionalit v kratších intervalech.

Přechod na verzi 3.x je spojen s postupem technologií, konkrétně zejména povýšení:
  • Python 2.7 na Python 3
  • Qt4 na Qt5

S touto změnou přicházejí nejenom novější a lepší technologické nástroje, ale také jasná zpráva o tom, že QGIS se neustále vyvíjí, drží krok a nezastarává. Součástí velkých změn je i v tomto případě nutnost se adaptovat na ně, což závisí hlavně od způsobu jakým QGIS uživatel využívá. Všechny změny ale vycházejí z dlouhodobého plánování a hlavně z požadavků uživatelů.

Důležité

Školení je zaměřeno na aktuální LTR verzi QGIS 3.22 Białowieża. V jiných verzích není zaručena funkčnost uvedených příkladů. Dále předpokládáme zapnutou českou lokalizaci, Možnosti ‣ Obecné. Obsahově navazuje na školení QGIS pro začátečníky. K dispozici jsou i historické školící materiály k verzím QGIS 2.14, 2.18 a 3.4.

Poznámka k datové sadě GISMentors

Data ke školení jsou stažitelná jako zip archiv (614 MB). Datová sada GISMentors je založena na datech pocházejících pouze z otevřených či veřejných zdrojů jako je EU-DEM, RÚIAN, OpenStreetMap, Dibavod, AOPK a IPR.

Obsah

Dodatky

O dokumentu

Text dokumentu je licencován pod Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

_images/cc-by-sa.png

Verze textu dokumentu: 3.2dev (sestaveno 22.06.2023)

Text dokumentu

Zdrojové texty školení jsou dostupné na adrese: