Tvorba nápovědy a export modelu

Nápověda modelu je důležitá jak pro orientaci ostatních uživatelů, se kterými chceme model sdílet, ale také pro vlastní orientaci v modelu v budoucnu.

Tvorba nápovědy

Nápověda modelu, slouží jednak k popisu jednotlivých operací, vstupů a výstupů tak i k doprovodným informacím jako je autor nebo verze modelu. Editaci nápovědy spustíme z okna modeláře pomocí ikony mActionEditHelpContent. Takto vytvořená nápověda se potom bude zobrazovat při spuštění odelu v záložce Nápověda (Obr. 85)

../_images/modeler_help.png

Obr. 83 Okno editace nápovědy modelu.

  • v okně editace nápovědy doplníme k jednolivým položkám vlastní text
../_images/modeler_help2.png

Obr. 84 Ukázka vyplněné nápovědy.

../_images/modeler_help3.png

Obr. 85 Nápověda v dialogovém okně při spouštění modelu.

Export modelu

Kromě uložení modelu do souboru .model můžeme pomocí ikony mActionSaveMapAsImage exportovat model jako obrázek ve formátu PNG.

../_images/modeler_exportpng.png

Obr. 86 Model exportovaný do souboru ve formátu PNG.

Poznámka

V současné LTR verzi nelze exportovat model jako Python skript ,tak jak tomu bylo ve starších verzích, nicméně tato funkce bude v dalších verzích zpět implementována