Nástroje zpracování

Kromě spouštění různých nástrojů a analýz z hlavního menu (položky Vektor a Rastr), můžeme stejné (nebo obdobné) funkce a mnoho dalších spouštět i z okna Nástroje zpracování.

../_images/geoproc.png

Obr. 12 Okno Nástroje zpracování.

Nástroje zpracování jsou stěžejní součástí aplikačního rámce Zpracování (Processing framework), a jejich použití má hned několik výhod. V jednom okně najdeme funkce z knihovny GDAL, algoritmy poskytované pluginy a další funkce dostupných externích nástrojů jako jsou například GRASS GIS, SAGA.

Poznámka

Více o knihovně GDAL ve školení Úvod do open source GIS. Systém GRASS GIS je podrobně popsán ve školení GRASS GIS pro začátečníky.

Jednotlivé funkce lze rychle vyhledávat pomocí filtru v horní části okna. Snadno lze spouštět dávkové zpracování dat, a v neposlední řadě funkce (včetně externích) lze používat v grafickém modeleru (viz. kapitola Grafický modelář).

Algoritmy mohou generovat různe typy výstupů:

  • rastrové vrstvy
  • vektorové vrstvy
  • tabulky
  • HTML soubory (textové a grafické výstupy)
  • výběr prvků ve vektorové vrstvě