Pokročilé úpravy prostředí

QGIS umožňuje připůsobení na různých úrovních. V jednotlivých částech této kapitoly budou uvedeny různé okruhy úprav, které jsou možné.

Jedna z důležitých částí je úprava detailu vektorového prvku. Ten lze upravovat na různých úrovních. Úpravy mají sloužit k lepší práci s prvky, orientaci v jejich atributech.