Ukázka analýzy - hydrologie

Globalizace, urbanizace, klimatické změny, extrémní počasí - to jsou složité problémy, kterým v současné době čelíme. Cílem řady odborníků je hledat nástroje pro společné plánování a projektovaní, metody pro nalezení konstruktivních řešení, které pomohou zlepšit život a životní prostředí.

Geografické informační systémy mohou být užitečným a důležitým nástrojem také v oblasti hydrologie. Mohou pomoci hydrologům ve vědeckém výzkumu stejně jako při hospodaření s vodními zdroji. Změna klimatických poměrů a větší nároky na vodní zdroje vyžadují podrobné znalosti související s jedním z našich najdůležitějších přírodních zdrojů.

Geografický informačný systém GRASS GIS nabízí celou řadu nástrojů pro hydrologické modelovaní či výpočet eroze. V této časti si ukážeme, jak je možné užitečné nástroje systému GRASS využívat při hydrologických analýzách v prostředí QGIS. Zaměříme se na odtokové poměry. Stav rešeného území z hlediska srážkoodtokových vztahů a ztráty půdy erozí budeme hodnotit pomocí metod SCS CN a USLE, přičem při samotném řešení využijeme také některé nástroje systému GRASS GIS.

Poznámka

Problematice řešení těchto úloh čistě v systému GRASS se věnuje část školení GRASS GIS pokročilé, ze které také následující návody vycházejí.

../_images/hmmoduly.png

Obr. 101 Nástroje pro hydrologické modelovaní v prostředí zásuvného modulu GRASS.

Témata