Grafický modelář

Grafický modelář (Graphical modeler) nám umožňuje vytvářet složitější řetězce algoritmů v poměrně jednoduchém grafickém užitelském rozhraní. Snadno si tedy můžeme poskládat posloupnost funkcí, které později můžeme spouštět jako jeden algoritmus nad různýmy daty, a tak si zjednodušit, ale především zrychlit pracovní postup. Modely se mohou ukládat přímo do projektu nebo do samostatného souboru (.model), který je snadno přenositelný. Vytvořené modely jsou součástí nástrojů zpracování. V této kapitole si popíšeme princip tvorby modelů na jednoduchém ukázkovém příkladu, kdy vytvoříme model, který bude generovat obalové zóny náhodných bodů v námi zvoleném území.

../_images/modeler_sample.png

Obr. 59 Náhled na vytvořený model.