Úvod

Spuštění grafického modeláře

Okno grafického modeláře můžeme otevřít z menu Zpracování ‣ Grafický modelář…, klávesovou zkratkou Ctrl+Alt+M nebo pomocí položky processingModel v okně nástrojů zpracování, kde zvolíme možnost Vytvořit nový model. Pomocí možnosti Otevřít existující model… lze otevřít soubor modelu v okně grafického modeláře. Položka Přidat model do sad nástrojů potom umožňuje importovat model ze souboru přímo do nástrojů zpracování.

../_images/modeler_menu.png

Obr. 60 Spouštění okna modeláře z hlahvního menu.

Po vytvoření nebo importování prvního modelu, lze modely nálezt mezi ostatními algoritmy v okně nástrojů zpracování. Modely jsou zde strukturovány podle zadaných skupin při tvorbě modelu.

../_images/modeler_panel.png

Obr. 61 Modely jako součást okna nástrojů zpracování.

Popis okna

../_images/modeler.png

Obr. 62 Okno grafického modeláře.

Popis jednotlivých částí okna:

V horní části okna máme lištu nástrojů pro základní operace (ukládání, export atd.)

  • mActionFileOpen, mActionFileSave, mActionFileSaveAs - ikony pro otevření a uložení souboru .model
  • mAddToProject - uložení modelu jako součást projektu
  • mActionZoomIn, mActionZoomOut, mActionZoomActual, mActionZoomFullExtent - možnosti přiblížení v okně modeláře
  • mActionSaveMapAsImage, mActionSaveAsPDF, mActionSaveAsSVG -
    export modelu jako obrázku .PNG, pdf dokumentu PDF nebo vektorové grafiky SVG

Panel Vlastnosti modelu tvoří dvě textové pole, které slouží k zadání názvu a skupiny, do které se model zařadí v rámci nástrojů zpracování (před uložením je nutné obě položky vyplnit).

Panely Vstupy a Algoritmy slouží k přidávání prvků do modelu - vstupních parametrů (záložka Vstupy) a Algoritmů (záložka Algoritmy).