Spouštění a editace modelu

Spouštění modelu

Model se spouští z okna nástrojů zpracování stejným způsobem jako ostatní algoritmy. Lze jej také spustit jako dávkový proces. Při tvorbě modelu jej lze také přímo spouštět z okna modeláře pomocí ikonky mTaskRunning.

../_images/modeler_spust.png

Obr. 80 Dialogové okno ukázkového modelu.

../_images/modeler_spust_vysl.png

Obr. 81 Výstup ukázkového modelu.

Editace, smazání modelu

K modelu se můžeme vracet a provádět změny pomocí kontextového menu vyvolaného v okně nástrojů zpracování. Zde můžeme také změnit výchozí styl pro generované výstupy nebo model smazat.

../_images/modeler_edit.png

Obr. 82 Kontextová nabídka modelu.