Orientace v nástrojích

Aktivace Nástrojů zpracování

Panel Nástroje zpracování lze aktivovat pomocí tlačítka processingAlgorithmSada nástrojů v liště nástrojů, v hlavním menu Zpracování ‣ Sada nástrojů, použitím klávesové zkratky Ctrl+Alt+T, nebo stejně jako u vypínání a zapínání ostatních panelů, nástrojových lišt a oken - pravým kliknutím na panel a výběrem z nabídky.

../_images/geoproc_menu.png

Obr. 13 Aktivace sady nástrojů v hlavním menu Zpracování ‣ Sada nástrojů.

Poznámka

Pokud nemáte možnost aktivovat panel sady nástrojů, je možné, že máte deaktivovaný vestavěný plugin Processing, který tento panel poskytuje. Aktivovat ho lze ve správci zásuvných modulů, viz školení pro začátečníky.

Orientace v panelu Nástroje zpracování

Orientace v panelu a prohledávání nástrojů je velice intuitivní. Nástroje jsou strukturované podle poskytovatelů a dále zpravidla rozdělené do tematických okruhů (vektorové analýzy, rastrové analýzy atd.). Součástí této struktury je také položka Naposledy použité algoritmy, kde naleznete naposledy použité funkce.

../_images/geoproc_orient.png

Obr. 14 Ukázka orientace v panelu podle stromové struktury.

V horní části panelu je filtr pro rychlé vyhledání funkce.

../_images/geoproc_filter.png

Obr. 15 Použití filtru a upozornění.

Poznámka

Filtr vyhledává jak české tak anglické názvy. Je ale obecně výhodnější použít anglické názvy. Někteří poskytovatelé (jako např. GRASS GIS) nemusí mít načtenou lokalizaci. Namísto „obal“ zkuste na Obr. 15 zadat „buffer“.