Zpracování DMR a DMP

Popis datové sady

Tyto sady ČÚZK neposkytuje jako otevřená data, ale je nutné si je zakoupit. Vzhledem k jejich technické specifikaci se však jedná o unikátní zdroj informací. Jedná se o tzv. „lidarová data“, která umožňují lokalizovat objekty na zemském povrchu s poměrne vysokou přesností (střední chyba výšky v odkrytém terénu 0,18 m, v zalesněném terénu 0,3 m).

Pro účel testování je přímo na stránkách poskytovatele odkaz na testovací sadu. V principu se jedná o mračno bodů, které mají určené souřadnice x, y a z. Data jsou poskytovány ve 2 základních formátech:

  • XYZ (textový formát, kde každý řádek zachycuje 1 bod)
  • LAS/LAZ (binární formát, který je případně komprimovaný)
../_images/xyz_view.png

Obr. 121 Ukázka zápisu údajů ve formátu XYZ.

Ukázkový dataset obsahuje data pouze ve formátu XYZ v souřadnicovém systému S-TJSK (EPSG:5514). Nadmořská výška, která je uvedena ja v metrech ve výškovém referenčním systému Balt po vyrovnání- Bpv. Proces zpracování dat je rozebrát v následujících krocích.

Import dat XYZ

Jak již bylo uvedeno data jsou uložena v textovém formátu po jednotlivém řádku. Pro import těchto dat použijeme nástroj mActionAddDelimitedTextLayer Přidat vrstvu s odděleným textem.

../_images/xyz_import.png

Obr. 122 Nastavení parametrů pro import dat ze souboru XYZ.

Tip

Při výběru souboru je výchozí filtrování souborů nastaveno na soubory s příponou .txt, je proto nutné v spodní pravé části změnit nastavení na Všechny soubory.

Pro nastavení použijeme vlastní oddělovač mezera, X nastavíme jako sloupec field_1, Y nastavíme jako field_2 a Z nastavíme jako field_3. V rolovacím menu vybereme souřadnicový systém S-JTSK (EPSG:5514). Jelikož soubor neobsahuje žádnou hlavičku a první řádek obsahuje přímo bod, tak musíme odstranit zatrhnutou možnost První záznam obsahuje názvy polí. Po vizuální kontrole náhledu můžeme pomocí tlačítka Přidat načíst obsah souboru jako novou bodovou vrstvu.