Úvod do nástrojů Open Source GIS

_images/logo_g.png

Tento kurz poskytuje úvod do problematiky GIS (Geografických informačních systémů). Praktická část kurzu je zaměřena na základní přehled volně dostupných nástrojů (především open source) GIS a vše potřebné, abyste mohli začít pracovat s geografickými daty pomocí těchto nástrojů v českém (a slovenském) prostředí.

Varování

Pracovní verze školení, která je aktuálně ve vývoji!