Převod dat

Rasterizace

Jak bylo napsáno výše, rastrovým pixelům můžeme přiřadit vždy pouze jeden atribut. Tímto atributem může být buď některý z číselných atributů nebo číselná reprezentace textového atributu vektorových objektů či nějaká geometrická veličina (plocha, délka, …). V závislosti na prostorovém rozlišení se ztrácí přesnost vektorových dat a je nahrazena rozlišením rastrových dat. Data od určitého zvětšení vypadají „rozkostičkovaně“.

../_images/vect2rast-1.png

Obr. 34 Příklad rasterizace (příprava).

../_images/vect2rast-2.png

Obr. 35 Příklad rasterizace (výsledek).

Vektorizace

Protože buňky rastrové mapy obsahují pouze jednu číselnou hodnotu, případně je tato hodnota asociována s textovou informací, obsahuje u vektorových prvků výsledná tabulka atributů pouze jeden sloupeček. V závislosti na zvoleném výstupním formátu dat, zda se jedná o data bodová, liniová nebo polygonová, se softwary pokouší ideální aproximovat a vyhlazovat kostrbatý tvar prvků, který by nutně vzniknul při převodu rastrových buněk na liniové objekty.

../_images/rast2vect.jpg

Obr. 36 Příklad vektorizace (zdroj: Open Source GIS in Windows).

Úkol

Rasterizace

Rasterizujte zobrazený soubor velkoplošných chráněných krajinných oblastí (shp/aopk/velkoplosna_chranena_uzemi.shp) pomocí nástroje Rastr ‣ Převod ‣ Rasterizovat

Zvolte pole Kod pro hodnoty pixelů, zvolte rozlišení 1000m, zvolte hraniční souřadnice rastru podle vstupního vektorového souboru.

../_images/chko-rasterize.png