Knihovny

Knihovny jsou jednou z komponent ekosystému GIS. Obecně si tyto komponenty lze představit jako stavební bloky většího modulárního systému. Každý z těchto základních bloků zajišťuje primárně určitou část celkové funkcionality, například vstup dat, jejich následnou manipulaci, transformaci, analýzu, syntézu, vizualizaci a vytváření výstupů. Přičemž z venku jsou jednotlivé části přístupné prostřednictvím společného uživatelského prostředí. Většinou se jedná o uživatelsky komfortní grafické prostředí se systémem voleb či nabídek, ale není vzácné ani ovládání v režimu příkazového řádku.

Témata