Otevřená data - OpenData

Otevřená data (anglicky Open data) jsou informace a data zveřejněná na internetu, která jsou úplná, snadno dostupná, strojově čitelná, používající standardy s volně dostupnou specifikací, zpřístupněná za jasně definovaných podmínek užití dat s minimem omezení a dostupná uživatelům při vynaložení minima možných nákladů. Jedná se například o jízdní řády, příjmy států, rozpočty, databáze, seznam poskytovatelů sociálních služeb, kalendář ministra nebo měření čistoty ovzduší. Pocházejí z univerzit, nevládních organizací, soukromých firem nebo veřejné správy.

5ti hvězdičková koncence

Tim Berners-Lee sestavil pětistupňovou škálu otevřenosti dat (http://5stardata.info).

 1. ★ Data, která nejsou ve strojově čitelném formátu (např. PDF, obrázek, scan, OGC WMS, …)
 2. ★★ Data přístupná ve strojově čitelném formátu (např. XLS, MS Word, DWG, …)
 3. ★★★ Data přístupná v otevřeném formátu se svobodnou specifikací (TXT, CSV, GeoPackage, ShapeFile, OGC WCS, OGC WFS)
 4. ★★★★ Data, která kromě svobodné specifikace a jednoduché čitelnosti mají také vlastní URL adresu (OGC WFS)
 5. ★★★★★ Data, která jsou kromě svobodné specifikace, jednoduché čitelnosti a vlastní URL adresy i systematicky propojená.

Veřejná správa by měla usilovat o alespoň úroveň 3 hvězdiček, to zn. publikovat licenčně nezatížená data v otevřených formátech.

Publikace otevřených dat

Postup publikace a výběr dat v ČR detailně popisuje Portál poskytovatele otevřených dat (na Slovensku Portál otvorených dát).

Podle Portálu poskytovatele lze proces otevírání dat rozdlit do následujících fází

 1. stanovení rolí pro otevírání dat
 2. ukotvení odpovědností a postupu publikace do interní legislativy
 3. vybrání datových sad k otevření (posouzení přínosů, rizik publikace)
 4. stanovení harmonogramu publikace (i s ohledem na technickou náročnost)
 5. schválení publikačního plánu vedením
 6. pravidelné vyhodnocování stavu publikace