Spatial data infrastructure - SDI

SDI je datová infrastruktura a rámce pro geografická data, metadata, uživatele a nástroje, které je navzájem propojují tak, aby se prostorová data mohla používat efektivním způsobem.

Data a metadata by neměla být uchovávána centrálně, ale tam, kde vznikají a systémy by měly být navzájem propojené.

Každý takový uzel v rámci SDI je většinou tvořen systémem GIS.

Softwareové komponenty

SDI musí uživateli umožnit nelézt, stáhnout prostorová data z repozitáře prostřednictvím poskytovatele služby.

 • Softwarový klient pro zobrazení a dotazování prostorových dat
 • Katalogový server (služba) pro nalézání metadat služeb a datových sad
 • Mapový server pro sdílení dat přes Internet
 • Processing server - projekce, transformace
 • Datový repozitář kde budou data uložena, např. prostorová databáze
 • GIS desktopový klient pro tvorbu a aktualizaci dat.
 • Jednotlivé komponenty jsou spolu propojeny prostřednictvím API
../_images/sdi.png

Naší snahou je budovat také SDI, ve kterém budou jednotlivé komponenty vyměnitelné. Toho lze dosáhnout zejména stabilním aplikačním rozhraním (API).

SDI principy

 • Systém pro nalézání datových sad a služeb
 • Distribuce mapových náhledů a datových sad
 • Možnost vyvolat výpočetní operaci na serveru
 • Harmonizované datasety

Nástroje SDI

 • Metadatový katalog prostorových dat
 • Prohlížecí služby (OGC WMS, WMTS)
 • Stahovací služby (OGC WFS, WCS, Atom, S3, …)
 • Processingové služby (OGC WPS, …)