Knihovna Proj.4 pro transformaci souřadnic

Proj.4 (Cartographic Projection Library) je jedna ze základních knihoven využívaných v mnoha open source GIS projektech jako GRASS GIS, QGIS, PostGIS a dalších. Má své klony v jazyce JavaScript, PHP (https://github.com/jachym/proj4php), Python a dalších. Kromě možnosti používat tuto knihovnu z různých programů, existují i užitečné nástroje v příkazové řádce:

cs2cs

Provádí transformaci souřadnic mezi jednotlivými souřadnicovými systémy.

Použití z příkazové řádky

 • převod souřadnice ze souřadnicového systému S-JTSK (kód EPSG:5514 do WGS84 (EPSG:4326):
echo "-868208.53 -1095793.57 512.30" | cs2cs +init=epsg:5514 \
  +towgs84=570.8,85.7,462.8,4.998,1.587,5.261,3.56 +to +init=epsg:4326

12d48'25.16"E  49d27'8.146"N 559.261
 • místo EPSG kódu můžeme použít kompletní definici souřadnicového systému; ukázka pro převod souřadnic z WGS84 na S-JTSK (z důvodu přesnějšího převodu používáme tzv. transformační parametry +towgs84):
echo "12d48'25.15992 49d27'8.14571 559.417" | cs2cs +proj=longlat \
  +datum=WGS84 +to +proj=krovak +lat_0=49.5 +lon_0=24.83333333333333 \
  +alpha=30.28813972222222 +k=0.9999 +x_0=0 +y_0=0 +ellps=bessel \
  +pm=greenwich +units=m +no_defs \
  +towgs84=570.8,85.7,462.8,4.998,1.587,5.261,3.56

-868208.54   -1095793.58 512.46

geod a invgeod

Řeší tzv. základní geodetické úlohy pro určení zeměpisní šířky a délky, při zadání výchozího bodu, azimutu, délky a naopak.

Použití z příkazové řádky

 • výpočet azimutu a vzdálenosti mezi Prahou a Brnem:
geod +ellps=bessel <<EOF -I +units=m
15d20'55.444"E47d43'10.405"N 14d28'7.821"E50d4'2.641"N
EOF

110d53'32.868" -68d30'12.184" 270855.602

proj a invproj

Provádí transformaci souřadnicových systému z/do systému WGS84. Funguje podobně jako cs2cs, který ale umí transformovat mezi libovolnými souřadnicovými systémy.