Vstupné dáta

Viď. CICA VUGK (Prehliadanie údajov katastra nehnuteľností) a Vstupné dáta (https://github.com/lfurtkevicova/kn-stuff/wiki/Vstupne-data).