Použitie v praxi

Viď. Príklady v praxi (https://github.com/lfurtkevicova/kn-stuff/wiki/Priklady-v-praxi).