Nasadenie nástroja

Viď. Nasadenie (https://github.com/lfurtkevicova/kn-stuff/wiki/Nasadenie)

Poznámka

Predpoklad QGIS (http://training.gismentors.eu/qgis-zacatecnik/instalace/index.html), existujúca databáza (https://github.com/lfurtkevicova/kn-stuff/wiki/Databaza) a Vstupné dáta (https://github.com/lfurtkevicova/kn-stuff/wiki/Vstupne-data) vo formáte *.vgi a *.dbf.

sudo -u postgres psql postgres; sudo -u postgres createdb kataster; sudo -u postgres createuser ludka; psql kataster

V ďalšom kroku nasleduje vytvorenie geodatabázy z databázy kataster, rozšírenie pre topologické vektorové dáta, upgrade na vyššiu verziu PostGIS, pridanie vlastného súradnicového systému do tabuľky spatial_ref_sys, napr. 5514, viď. tu.