Jak poznat v jakém souřadnicovém systému jsou data

Pokud není souřadnicový systém uveden v metadatech datové sady, můžeme se pokusit uhodnout souřadnicová systém čistě z hodnot souřadnic. Omezíme se na Českou republiku, lze to ale vztáhnout na celý svět:

Mercatorovo zobrazení - EPSG:3857

kladné souřadnice s hodnotami x mezi 129 2951 817 312 a osy y 6 185 0186 709 371

WGS84 - EPSG:4326

kladná čísla nabývající hodnot 1120 ve směru osy x a 4752 ve směru osy y

S-JTSK - EPSG:5514

souřadnice jsou záporné a nabývají hodnot -925 000-400 646 v ose x a -1 444 353-920 000 v ose y
../_images/map_projections.png

Obr. 22 Řekni jaké zobrazení používáš a já ti povím, jaký jsi (zdroj: https://xkcd.com/977/)

Tip

Viz také část Knihovny.