Jak poznat v jakém souřadnicovém systému jsou data

Pokud není souřadnicový systém uveden v metadatech datové sady, můžeme se pokusit uhodnout souřadnicová systém čistě z hodnot souřadnic. Omezíme se na Českou republiku, lze to ale vztáhnout na celý svět:

Mercatorovo zobrazení - EPSG:3857

kladné souřadnice s hodnotami \(x\) mezi \(129 295\)\(1 817 312\) a osy \(y\) \(6 185 018\)\(6 709 371\)

WGS84 - EPSG:4326

kladná čísla nabývající hodnot \(11\)\(20\) ve směru osy \(x\) a \(47\)\(52\) ve směru osy \(y\)

S-JTSK - EPSG:5514

souřadnice jsou záporné a nabývají hodnot \(-925 000\)\(-400 646\) v ose \(x\) a \(-1 444 353\)\(-920 000\) v ose \(y\)
../_images/map_projections.png

Obr. 22 Řekni jaké zobrazení používáš a já ti povím, jaký jsi (zdroj: https://xkcd.com/977/)

Tip

Viz také část Knihovny.