GISMentors | Školení GRASS GIS | QGIS | PostGIS | GeoPython

Úvod

_images/grass-logo.png

GRASS (Geographic Resources Analysis Support System) je multiplatformní desktopový geografický informační systém (GIS) určený pro správu geografických 2D/3D rastrových a vektorových dat, obrazových záznamů, produkci vysoce kvalitních grafických výstupů, časoprostorové modelování a vizualizaci dat.

GRASS GIS (http://grass.osgeo.org) je svobodný a open source software publikovaný pod všeobecnou licencí GNU GPL. Tato licence nejenže umožňuje software použít k libovolným účelům včetně komerčních, dovoluje také studovat jeho zdrojový kód, upravovat ho a tyto změny či opravy šířit dál.

Tip

Text školení je dostupný i v tisknutelné formě PDF.

Důležité

Školení je zaměřeno na aktuální verzi GRASS 7.4. Ve starší verzi GRASS 6.4 není zaručena funkčnost uvedených příkladů. Dále předpokládáme zapnutou anglickou lokalizaci, viz kapitola Volba lokalizace.

Tip

Na toto školení do značné míry navazuje školení GRASS GIS pro pokročilé.

Poznámka k datové sadě GISMentors

GRASS lokace GISMentors je stažitelná jako zip archiv (970 MB), družicové snímky Landsat (985 MB). Datová sada GISMentors je založena na datech pocházejících pouze z otevřených či veřejných zdrojů jako je EU-DEM, RÚIAN, OpenStreetMap, Dibavod a IPR.

Obsah

Dodatky

Technická podpora

O dokumentu

Text dokumentu je licencován pod Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

_images/cc-by-sa.png

Verze textu dokumentu: 1.1.0 (sestaveno 15.11.2018)

Autoři

Za GISMentors:

Text dokumentu

Zdrojové texty školení jsou dostupné na adrese: