Lokalizace

GRASS GIS je lokalizován alespoň částečně do více než 20 jazyků. Statistiku pro jednotlivé jazyky získáte z menu Help ‣ About GRASS GIS v záložce Translation status.

../_images/grass-about-lang-status.png

Obrázek 1: Stav lokalizace do češtiny.

Poznámka pro pokročilé

"Fuzzy" označuje překlad, který již neodpovídá původní zprávě programu a musí být aktualizován.

Volba lokalizace

GRASS nastartuje automaticky v lokalizaci odpovídající danému operačnímu systému.

../_images/grass-welcome-czech.png

Obrázek 2: GRASS lokalizovaný do češtiny pro MS Windows.

Lokalizaci je možné změnit v nastavení GUI systému GRASS Settings ‣ Preferences v záložce Appearance [1].

../_images/grass-change-lang.png

Obrázek 3: Změna lokalizace uživatelského rozhraní systému GRASS na angličtinu.

Systém GRASS po uložení nastavení a opětovném spuštění (změna jazyka se tedy neprojeví ihned) již nastartuje ve zvolené lokalizaci.

../_images/grass-welcome-english.png

Obrázek 4: Příklad uvítací obrazovky systému GRASS v angličtině.

../_images/grass-welcome-german.png

Obrázek 5: Příklad uvítací obrazovky systému GRASS v němčině.

Poznámky pod čarou

[1]V české lokalizaci jde o Nastavení ‣ Vlastnosti, záložka Vzhled.