Grafický modeler

Grafický modeler je interaktivní nástroj, který umožňuje grafickou formou modelovat geoprostorové analýzy v systému GRASS.

Nástroj lze spustit z menu File ‣ Graphical modeler nebo z nástrojové lišty správce vrstev.

../_images/lmgr-gmodeler.png

Obr. 254 Spuštění grafického modeleru z nástrojové lišty správce vrstev.

Spuštění grafického modeleru z příkazové řádky

Grafický modeler je dostupný z příkazové řádky jako modul g.gui.gmodeler.

g.gui.gmodeler
../_images/gmodeler.png

Obr. 255 Příklad modelu pro výpočet obalové zóny kolem dálnic.

Ukázky

Příklad modelu neřízené klasifikace družicových dat

Další názorná videa na stránkách wiki projektu GRASS.