Zobrazení geodat v mapovém okně

Po spuštění grafického uživatelského rozhraní (GUI) systému GRASS se objeví správce vrstev (Layer Manager) a mapové okno (Map Display).

Tip

Pokud GUI systému GRASS z nějaké důvodu zhavaruje, lze ho z příkazové řádky nastartovat znovu pomocí příkazu g.gui.

g.gui
../_images/grass-gui-launch.png

Obrázek 1: Základní komponenty GUI systému GRASS - správce vrstev (1) a mapové okno (2).

Rastrová či vektorová data lze do správce vrstev (záložka Layers) přidávat z menu File ‣ Map display, nástrojové lišty či přímo z příkazové řádky správce vrstev (záložka Console), viz níže.

Tip

Pokud se v mapovém okně po přidání vrstvy nezobrazují žádná data, je nutné nastavit pohled na aktuálně vybranou mapovou vrstvu grass-zoom-extent Zoom to selected map layer(s). Automatické nastavení pohledu při přidání každé nové mapové vrstvy lze kontrolovat v nastavení grass-settings GUI Settings anebo z menu Settings ‣ Preferences.

../_images/wxgui-settings-autozoom.png

Obrázek 2: Nastavení automatické změny pohledu při přidání nové mapové vrstvy.

Poznámka pro pokročilé

Geodata lze vykreslovat z příkazové řádky či skriptů do nejrůznějších formátů od PNG, GIF až po SVG či PDF pomocí modulu d.mon v kombinaci s moduly d.rast a d.vect. Tyto techniky jsou součástí navazujícího školení pro pokročilé uživatele.

../_images/gif-example.gif

Obrázek 3: Příklad vykreslení série prostorových analýz do formátu GIF

Rastrová data

Rastrová data (v terminologii systému GRASS tzv. rastrovou mapu) lze přidat do správce vrstev, resp. mapového okna různými způsoby:

 1. z nástrojové lišty správce vrstev grass-layer-raster-add Add raster map layer

  ../_images/wxgui-d-rast.png

  Obrázek 4: Volba rastrové mapy.

 2. z menu File ‣ Map display ‣ Add raster

 3. pomocí klávesové zkratky Ctrl+Shift+R

 4. z příkazové řádky (Console) správce vrstev příkazem d.rast

  ../_images/wxgui-console.png

  Obrázek 5: Příkazová řádka správce vrstev.

  ../_images/wxgui-console-raster.png

  Obrázek 6: Přidání rastrové mapy z příkazové řádky správce vrstev.

Ostatní mapové vrstvy, které mají rastrový charakter jsou dostupné z nástrojové lišty grass-layer-raster-more Add various raster map layers (RGB, HIS, shaded relief, ...) nebo z příkazové řádky správce vrstev.

../_images/wxgui-toolbar-raster-misc-1.png

Obrázek 7: Menu pro přidání rastrových dat.

Jde o následující typy rastrových dat:

../_images/wxgui-d-rgb.png

Obrázek 8: Příklad zobrazení barevné syntézy kanálů Landsat 8 ETM z mapsetu "landsat" ve skutečných barvách.

Vektorová data

Podobně lze přidat vektorová data (tzv. vektorovou mapu):

 1. z nástrojové lišty správce vrstev grass-layer-vector-add Add vector map layer

  ../_images/wxgui-d-vect.png

  Obrázek 9: Volba vektorové mapy.

 2. z menu File ‣ Map display ‣ Add vector

 3. pomocí klávesové zkratky Ctrl+Shift+V

 4. z příkazové řádky (Console) správce vrstev příkazem d.vect

  ../_images/wxgui-console-vector.png

  Obrázek 10: Přidání vektorové mapy z příkazové řádky správce vrstev.

Ostatní mapové vrstvy, které mají vektorový charakter jsou dostupné z nástrojové lišty grass-layer-vector-more Add various raster map layers (thematic, chart, ...) nebo z příkazové řádky správce vrstev.

../_images/wxgui-toolbar-vector-misc-1.png

Obrázek 11: Menu pro přidání vektorových dat.

Jde o následující typy vektorových dat: