Topografické analýzy

Základní topografické analýzy povrchu poskytuje modul r.slope.aspect (Raster ‣ Terrain analysis ‣ Slope and aspect).

../_images/r-slope-aspect-0.png

Obrázek 1: V dialogu nejprve zvolíme vstupní rastrovou mapu s digitálním modelem terénu (1) a poté v záložce Output (2) požadovaný výstup.

Důležité

Podobně jako ostatní moduly pro zpracování rastrových dat i tento modul pracuje v aktuálním výpočetním regionu. Proto je nutné před výpočtem tento region nastavit podle vstupní rastrové mapy. Modul r.slope.aspect má přeci jenom jednu specialitu, nepřejímá prostorové rozlišení z výpočetního regionu, ale ze vstupní rastrové vrstvy!

Sklon svahu

../_images/r-slope-aspect-s.png

Obrázek 2: Výpočet sklonu svahu, parametr slope.

../_images/slope.png

Obrázek 3: Výsledná mapa sklonu svahu ve stupních.

Orientace svahu

../_images/r-slope-aspect-a.png

Obrázek 4: Výpočet orientace svahu, parametr aspect.

../_images/aspect.png

Obrázek 5: Výsledná mapa orientace svahu (azimut ve stupních, viz diagram níže).

../_images/aspect_diagram.png

Obrázek 6: Azimut orientace svahu.

Tip

Postup reklasifikace orientace svahu je uveden v kapitole Reklasifikace rastrových dat.

../_images/aspect-reclass.png

Obrázek 7: Výsledek reklasifikace mapy orientace svahu.

Analýza viditelnosti

Klíčový modul pro výpočet analýzy viditelnosti je modul r.viewshed (Raster ‣ Terrain analysis ‣ Visibility).

../_images/r-viewshed-0.png

Obrázek 8: Zvolíme vstupní rastrovou mapu (1) s povrchem, název výstupní mapy viditelnosti (2) a souřadnice observačního bodu a to buď manuálně či interaktivně z mapového okna (3).

Tip

Výpočet omezíme na menší území, např. interaktivním nastavením výpočetního regionu přímo z mapového okna.

../_images/r-viewshed-1.png

Obrázek 9: Observační bod je v mapovém okně označen černým křížkem, obdélník červené barvy zobrazuje hranice výpočetní regionu.

../_images/viewshed-legend.png

Obrázek 10: Výsledek analýzy viditelnosti z observačního bodu včetně legendy zobrazující velikost úhlu, pod kterým je místo z daného observačního bodu vidět.