Úvod do systému GRASS

Systém GRASS vyžaduje spravovat geodata v pevně definované struktuře, v konceptu tzv. lokací a mapsetů, viz kapitola Struktura dat - koncept lokací a mapsetů. To bývá pro začínajícího uživatele kritickým bodem, proto doporučujeme začít pracovat s předpřipravenými datovými sadami (viz poznámka níže) a teprve po pochopení tohoto konceptu importovat do systému GRASS svoje vlastní data, viz kapitola Import geodat.

Tip

Na webových stránkách projektu GRASS jsou volně ke stažení testovací a edukační datasety. Jde především o datovou sadu North Carolina, která je ke stažení jako zip archiv. Tato data lze pod MS Windows stáhnout i pomocí nativního instalátoru, v tomto případě budou umístěna v adresáři %USERPROFILE%\Documents\grassdata.

Spuštění systému GRASS

V případě, že je GRASS nainstalován běžným způsobem, měl by být dostupný z hlavní nabídky vašeho operačního systému.

../_images/grass-ubuntu-launch1.png

Obrázek 1: Spuštění systému GRASS v Ubuntu.

../_images/wingrass-41.png

Obrázek 2: Spuštění systému GRASS z nabídky Start v MS Windows.

Ve výchozím nastavení systém GRASS nastartuje v grafickém módu. Úvodní dialog umožňuje nastavit adresář s geodaty, lokaci a mapset, viz kapitola Struktura dat - koncept lokací a mapsetů, což je nutný krok pro samotné spuštění systému (Start GRASS session).

../_images/welcome-screen.png

Obrázek 3: Úvodní dialog systému GRASS pro výběr adresáře s geodaty (1), lokace (2) a mapsetu (3).

Poznámka pro pokročilé

Příklady spuštění systému GRASS z příkazové řádky

 • GRASS v textovém rozhraní, adresář s geodaty nastaven na /opt/grassdata, lokace gismentors a mapset user1:

  grass -text /opt/grassdata/gismentors/user1
  
 • GRASS v grafickém rozhraní, adresář s geodaty, lokace a mapset nastavena z předchozího spuštění:

  grass -gui
  
 • GRASS v grafickém rozhraní, vytvořit novou lokace skoleni (souřadnicový systém S-JTSK EPSG:5514 s transformačními parametry pro území ČR - kód 3):

  grass -gui -c EPSG:5514:3 /opt/grassdata/skoleni