Import geodat

Důležité

V této kapitole předpokládáme, že importovaná data jsou lokalizovaná v souřadnicovém systému odpovídající aktuální lokaci. To, že jsou data v jiném souřadnicovém systému můžete zjistit z dialogu pro import dat (viz obr. níže). V tomto případě musíte nejprve data naimportovat do nové lokace a následně je transformovat do aktuální lokace (viz kapitola Geodata v různých souřadnicových systémech).

../_images/import-no-proj.png

Obr. 173 Data nejsou v souřadnicovém systému lokace. Je nutné je transformovat.

Většina rastrových formátů může být naimportována modulem r.in.gdal, pro vektorová data existuje modul v.in.ogr. GUI systému GRASS disponuje specializovanými nástroji pro hromadný import dat (viz níže).

Rastrová data

Nástroj pro import rastrových dat je dostupný z menu File ‣ Import raster data ‣ Common formats import nebo nástrojové lišty správce vrstev.

../_images/wxgui-raster-import-menu.png

Obr. 174 Nástroj pro import rastrových dat dostupný z nástrojové lišty správce vrstev.

V dialogu pro import rastrových dat určíme:

 1. typ zdroje
 2. formát dat
 3. adresář s daty
 4. seznam vrstev k importu
 5. spustíme import
../_images/wxgui-raster-import-0.png

Obr. 175 Určení rastrových dat (PNG) z daného adresáře k importu.

../_images/wxgui-raster-import-1.png

Obr. 176 Průběh importu.

../_images/wxgui-raster-import-2.png

Obr. 177 Naimportovaná data se automaticky přidají do stromu vrstev.

Import rastrových dat z příkazové řádky

r.in.gdal input=dmt.tif output=dmt

Poznámka

Ukázka hromadného importu rastrových dat jako Python skript

import os
import grass.script as grass

for fname in os.listdir("."):
  name, ext = os.path.splitext(fname)
  if ext in ('.png', '.tif', '.jpg', '.gif'):
    grass.run_command('r.in.gdal', input = fname, output = name)

Skriptování v jazyce Python je náplní navazujícího školení pro pokročilé uživatele.

Vektorová data

Nástroj pro import vektorových dat je dostupný z menu File ‣ Import vector data ‣ Common formats import nebo nástrojové lišty správce vrstev.

../_images/wxgui-vector-import-menu.png

Obr. 178 Nástroj pro import vektorových dat dostupný z nástrojové lišty správce vrstev.

V dialogu pro import vektorových dat určíme:

 1. typ zdroje
 2. formát dat
 3. adresář s daty
 4. seznam vrstev k importu
 5. spustíme import
../_images/wxgui-vector-import-0.png

Obr. 179 Určení vektorových dat (Esri Shapefile) z daného adresáře k importu.

../_images/wxgui-vector-import-1.png

Obr. 180 Průběh importu.

../_images/wxgui-vector-import-2.png

Obr. 181 Naimportovaná data se automaticky přidají do stromu vrstev.

Import vektorových dat z příkazové řádky

v.in.ogr dsn=lesy.shp

Poznámka

Ukázka hromadného importu vektorových dat z aktuálního adresáře jako Python skript

import os
import grass.script as grass

layers = grass.read_command('v.in.ogr', flags = 'l', dsn='.').splitlines()
for fname in layers:
  grass.run_command('v.in.ogr', dsn = '.', layer = fname)

Skriptování v jazyce Python je náplní navazujícího školení pro pokročilé uživatele.

Poznámky k importu vektorových dat

Při importu vektorových dat provádí v.in.ogr konverzi vektorových dat z reprezentace Simple Features do topologického formátu systému GRASS, viz kapitola Topologie vektorových dat:

 • v případě bodů (point) a lomených čár (linestring) nedochází ke změně povahy vektorového prvku, v topologickém formátu GRASS jsou vyjádřeny jako points, resp. lines,
 • polygony jsou rozloženy na hraniční linie (boundary) a centroidy (centroid), externí ring polygonu je převeden na hraniční linie (hraniční linie sousedících polygonů je uložena pouze jednou),
 • pro každý polygon je vypočten centroid, tj. reprezentativní bod ležící uvnitř plochy,
 • polygon je vyjádřen v topologickém modelu systému GRASS jako plocha (area),
 • případné díry v polygonu jsou uloženy jako plochy, které tvoří tzv. ostrovy (isle).

Například dva sousedící polygony (jeden s otvorem) jsou v topologickém modelu systému GRASS vyjádřeny čtyřmi hraničními liniemi a dvěma centroidy. Polygony a otvor v druhém polygonu tvoří tři plochy. Otvor v druhém polygonu a prostor vně polygonu definuje dva ostrovy.

|  Number of points:    0        Number of centroids: 2     |
|  Number of lines:    0        Number of boundaries: 4     |
|  Number of areas:    3        Number of islands:  2     |
../_images/polygon-topo.png

Obr. 182 Topologická reprezentace dvou polygonů (druhý polygon s otvorem).

Modul v.in.ogr provádí při importu operace s cílem odstranit případné topologické chyby v datech, které při konverzi z reprezentace simple features do topologického formátu systému GRASS mohou vzniknout. Topologické chyby, které nemohou být z nejrůznějších důvodů během importu odstraněny, je možné opravit pomocí modulu v.clean, více v kapitole Topologie vektorových dat.

Kódování atributových dat

Při importu dat ve formátu Esri Shapefile je nutné nastavit správné kódování pro atributová data. Atributy obsahující diakritiku jsou často kódována ve znakové sadě Windows-1250 (kód cp1250). Hodnotu kódování lze nastavit pomocí parametru encoding modulu v.in.ogr.

../_images/wxgui-vector-import-encoding.png

Obr. 183 Kódování atributů vektorových dat lze definovat přímo v importním dialogu GUI systému GRASS.

Import vektorových dat (znaková sada Windows-1250) z příkazové řádky

v.in.ogr dsn=orp.shp encoding=cp1250

Poznámka pro GRASS GIS verze 6

Vzhledem k tomu, že modul v.in.ogr nemá ve verzi GRASS 6 parametr encoding, je nutné znakovou sadu určit pomocí proměnné prostředí SHAPE_ENCODING.

SHAPE_ENCODING=cp1250 v.in.ogr dsn=orp.shp

Formát DGN

Formát DGN lze naimportovat pouze v případě, že je knihovna GDAL zkompilována s podporou pro tento formát. Bohužel knihovna GDAL nepodporuje formát verze 8.0 a vyšší.

Poznámka

V případě formátu DGN lze doporučit jeho konverzi do formátu DXF a import do systému GRASS pomocí modulu v.in.dxf.

Importovaná data a výpočetní region

Pokud se v mapovém okně nezobrazují žádná data, je nutné nastavit pohled na aktuálně vybranou mapu.

../_images/wxgui-zoom-to-map-menu.png

Obr. 184 Nastavení pohledu mapového okna na vybranou mapovou vrstvu z kontextového menu správce vrstev.

../_images/map-display-full-zoom.png

Obr. 185 Nastavení pohledu mapového okna na vybranou mapovou vrstvu.

Import dat nemá vliv na aktuální nastavení výpočetního regionu. Výpočetní region lze nastavit na základě naimportovaných dat z kontextového menu správce vrstev.

../_images/wxgui-set-region-menu.png

Obr. 186 Nastavení výpočetního regionu na základě mapové vrstvy.

Poznámka

Výpočetní region lze automaticky během importu rozšířit na základě importovaných dat.

../_images/wxgui-import-region.png

Obr. 187 Rozšíření výpočetního regionu na základě importovaných dat.