Tvorba mapových výstupů

Pro tvorbu kvalitních mapových výstupů je určen grafický nástroj Cartographic Composer dostupný z menu File ‣ Cartographic Composer anebo z nástrojové lišty správce vrstev.

../_images/lmgr-gpsmap.png

Poznámka

Jde o samostatnou aplikaci, která nesouvisí s aktuální obsahem mapového okna. Všechny vrstvy, které chceme, aby byly součástí mapového výstupu, je třeba přidat do aplikace ručně.

../_images/wxgui-psmap.png

Obr. 253 GUI pro tvorbu mapových výstupů

Ukázky

Definice mapového rámce, přidání rastrových a vektorových dat
Načtení kompozice ze souboru, přidání textového popisku, měřítka,legendy pro rastrová a vektorová data
Přidání směrové růžice
Přidání legendy