Export do ostatních GIS formátů

Rastrové mapy lze ze systému GRASS exportovat do externích formátů pomocí modulu r.out.gdal. Pro export vektorových map slouží modul v.out.ogr.

Poznámka

Výše zmíněné moduly používají pro export dat knihovnu GDAL, která v režimu zápisu podporuje téměř 200 rastrových a vektorových formátů.

Rastrová data

Modul pro export rastrových dat je dostupný z menu File ‣ Export raster map ‣ Common export formats anebo z~kontextového menu správce vrstev.

../_images/export-raster-menu.png

Obr. 188 Export rastrových dat z kontextového menu správce vrstev.

V následujícím dialogu zvolíme název výstupního souboru a jeho formát.

../_images/export-raster.png

Obr. 189 Zvolíme rastrovou mapu pro export (1), cestu k výstupnímu souboru (2) a formát výstupního souboru (3). V tomto případě se data vyexportují do souboru dmt.tif v aktuálním adresáři.

Export rastrové mapy do formátu GeoTIFF z příkazové řádky

r.out.gdal input=dmt output=dmt.tif format=GTiff

Vektorová data

Modul pro export vektorových dat je dostupný z menu File ‣ Export vector map ‣ Common export formats anebo z~kontextového menu správce vrstev.

../_images/export-vector-menu.png

Obr. 190 Export vektorových dat z kontextového menu správce vrstev.

V následujícím dialogu zvolíme název výstupního souboru a jeho formát.

../_images/export-vector.png

Obr. 191 Zvolíme vektorovou mapu pro export (1), cestu k výstupnímu souboru (2) a formát výstupního souboru (3). V tomto případě se data vyexportují do souboru obce.shp v aktuálním adresáři.

Export vektorové mapy do formátu Esri Shapefiel z příkazové řádky

v.out.ogr input=obce_polygon dsn=obce.shp format=ESRI_Shapefile

Export obsahu mapové okna do obrázku

Kromě exportu dat do GIS formátů je možné uložit obsah mapové okna do obrazového souboru jako je např. PNG. Tato funkce je dostupná z nástrojé lišty mapového okna.

../_images/map-display-image-0.png

Obr. 192 Export obsahu mapového okna do obrázku.

../_images/map-display-image-1.png

Obr. 193 V následující dialogu zvolíme dimenzi výstupního obrázku.

../_images/map-display-image-2.png

Obr. 194 Příklad výsledku včetně legendy, měřítka a textového popisku (viz kapitola Mapové elementy).