Mapové elementy

Do mapové okna lze přidat základní mapové elementy jako je legenda, směrová růžice, měřítko či textový popis. Tato funkcionalita je dostupná z nástrojové lišky mapového okna.

../_images/add-map-element.png

Obrázek 1: Mapové elementy.

Poznámka

Mapové okno není určeno pro tvorbu plnohodnotných mapových výstupů. K tomuto účelu je určen Cartographic Composer, více v kapitole mapové výstupy.

Legenda

Legendu pro rastrová data lze do mapového okna přidat z jeho nástroje lišty:

../_images/add-legend.png

Obrázek 2: Přidání legendy do mapového okna.

../_images/add-legend-0.png

Obrázek 3: Pokud je ve správci vrstev aktuálně vybraná rastrová mapa, tak se automaticky legenda zobrazí pro ni.

V opačném případě se zobrazí dialog pro výběr rastrové mapy, pro kterou si přejete legendu zobrazit.

../_images/add-legend-1.png

Obrázek 4: Vybereme rastrovou mapu pro kterou chceme legendu zobrazit (1) a nastavení potvrdíme (2).

Legendu můžete v mapovém okně skrýt buď z nástorové lišty anebo z kontextového menu legendy (pravé tlačítko myši nad legendou):

../_images/remove-legend.png

Obrázek 5: Skrytí legendy.

Z tohoto menu lze také změnit velikost legendy i její orientaci.

../_images/resize-legend-0.png

Obrázek 6: Změna velikosti legendy.

../_images/resize-legend-1.png

Obrázek 7: Příklad změněné orientace legendy.

Vlatnosti legendy můžeme změnit z dialogu modulu d.legend dostupného pomocí dvojkliku nad legendou umístěnou v mapovém okně.

../_images/legend-prop-flip.png

Obrázek 8: Přiklad změny legendy - otočení škály.

../_images/legend-flip.png

Obrázek 9: Výsledek otočení škály legendy.

Poznámka

Legendu v současnosti lze definonat pouze pro rastrová data, legenda pro vektorové mapy není modulem d.legend podporována. Tato funkcionalita je plánovana pro další verze systému GRASS. Legendu pro vektorové mapy lze nicméně definovat v aplikaci Cartographic Composer, více v kapitole mapové výstupy.

Tip

Pokud se popisky legenda nezobrazují korektně, je potřeba změnit font legendy.

../_images/legend-broken.png

Obrázek 10: Chybně vykreslená legenda.

Písmo změníme v dialogu nastavení dostupného z menu Settings ‣ Preferences anebo z nástrojové lišty správce vrstev.

../_images/lmgr-settings.png

Obrázek 11: Nastavení GUI systému GRASS.

../_images/settings-font.png

Obrázek 12: V záložce Map display zvolíme vhodný font.

../_images/font-dialog.png

Obrázek 13: Kromě fontu (1) změníme kodóvání na UTF-8 (2).

../_images/map-render.png

Obrázek 14: Obsah mapové okna překreslíme.

../_images/legend-ok.png

Obrázek 15: Výsledek.

Směrová růžice

Směrovou růžici lze do mapového okna přidat z jeho nástroje lišty:

../_images/add-narrow.png

Obrázek 16: Přidání směrové růžice do mapového okna.

Do mapové okna se umístí výchozí směrová růžice:

../_images/narrow.png

Obrázek 17: Příklad směrové růžice.

Podobu směrové růřice lze změnit z dialogu modulu d.northarrow přes dvojklik nad směrovou růžicí umístěnou v mapovém okně.

../_images/narrow-prop.png

Obrázek 18: Příklad změny stylu směrové růžice.

../_images/narrow-1.png

Obrázek 19: Výsledek změny stylu směrové růžice.

Směrovou růžici můžete v mapovém okně skrýt buď z nástorové lišty anebo z kontextového menu směrové růžice (pravé tlačítko myši nad směrovou růžicí):

../_images/remove-narrow.png

Obrázek 20: Skrytí směrové růžice.

Měřítko

Měřítko lze do mapového okna přidat z jeho nástroje lišty:

../_images/add-scalebar.png

Obrázek 21: Přidání měřítka do mapového okna.

Do mapové okna se umístí výchozí měřitko:

../_images/scalebar.png

Obrázek 22: Vychozí měřítko.

Podobu měřítka lze změnit z dialogu modulu d.barscale přes dvojklik nad měřítkem umístěným v mapovém okně.

../_images/scalebar-prop.png

Obrázek 23: Příklad změny stylu měřítka.

../_images/scalebar-1.png

Obrázek 24: Výsledek změny stylu měřítka.

Měřítko můžete v mapovém okně skrýt buď z nástorové lišty anebo z kontextového menu měřítka (pravé tlačítko myši nad měřítkem):

../_images/remove-scalebar.png

Obrázek 25: Skrytí měřítka.

Textový popisek

Textový popisek lze do mapového okna přidat z jeho nástroje lišty:

../_images/add-text.png

Obrázek 26: Přidání textového popisku do mapového okna.

V následující dialogu uvedeme text a případně můžeme změnit i vlastnosti textového objektu.

../_images/text-prop.png

Obrázek 27: Po nastavení textu (1) můžeme nastavit rotaci či styl písma (2).

../_images/text-example.png

Obrázek 28: Příklad textového popisku v mapovém okně.

Popisek lze skrýt opět pomocí výše uvedeného dialogu přes dvojklik nad daným textovým objektem v mapovém okně.

../_images/remove-text.png

Obrázek 29: Odstranění textového popisku z mapového okna.