Mapové elementy

Do mapové okna lze přidat základní mapové elementy jako je legenda, směrová růžice, měřítko či textový popis. Tato funkcionalita je dostupná z nástrojové lišky mapového okna.

../_images/add-map-element.png

Obr. 224 Mapové elementy.

Poznámka

Mapové okno není určeno pro tvorbu plnohodnotných mapových výstupů. K tomuto účelu je určen Cartographic Composer, více v kapitole mapové výstupy.

Legenda

Legendu pro rastrová data lze do mapového okna přidat z jeho nástroje lišty:

../_images/add-legend.png

Obr. 225 Přidání legendy do mapového okna.

../_images/add-legend-0.png

Obr. 226 Pokud je ve správci vrstev aktuálně vybraná rastrová mapa, tak se automaticky legenda zobrazí pro ni.

V opačném případě se zobrazí dialog pro výběr rastrové mapy, pro kterou si přejete legendu zobrazit.

../_images/add-legend-1.png

Obr. 227 Vybereme rastrovou mapu pro kterou chceme legendu zobrazit (1) a nastavení potvrdíme (2).

Legendu můžete v mapovém okně skrýt buď z nástorové lišty anebo z kontextového menu legendy (pravé tlačítko myši nad legendou):

../_images/remove-legend.png

Obr. 228 Skrytí legendy.

Z tohoto menu lze také změnit velikost legendy i její orientaci.

../_images/resize-legend-0.png

Obr. 229 Změna velikosti legendy.

../_images/resize-legend-1.png

Obr. 230 Příklad změněné orientace legendy.

Vlatnosti legendy můžeme změnit z dialogu modulu d.legend dostupného pomocí dvojkliku nad legendou umístěnou v mapovém okně.

../_images/legend-prop-flip.png

Obr. 231 Přiklad změny legendy - otočení škály.

../_images/legend-flip.png

Obr. 232 Výsledek otočení škály legendy.

Poznámka

Legendu v současnosti lze definonat pouze pro rastrová data, legenda pro vektorové mapy není modulem d.legend podporována. Tato funkcionalita je plánovana pro další verze systému GRASS. Legendu pro vektorové mapy lze nicméně definovat v aplikaci Cartographic Composer, více v kapitole mapové výstupy.

Tip

Pokud se popisky legenda nezobrazují korektně, je potřeba změnit font legendy.

../_images/legend-broken.png

Obr. 233 Chybně vykreslená legenda.

Písmo změníme v dialogu nastavení dostupného z menu Settings ‣ Preferences anebo z nástrojové lišty správce vrstev.

../_images/lmgr-settings.png

Obr. 234 Nastavení GUI systému GRASS.

../_images/settings-font.png

Obr. 235 V záložce Map display zvolíme vhodný font.

../_images/font-dialog.png

Obr. 236 Kromě fontu (1) změníme kodóvání na UTF-8 (2).

../_images/map-render.png

Obr. 237 Obsah mapové okna překreslíme.

../_images/legend-ok.png

Obr. 238 Výsledek.

Směrová růžice

Směrovou růžici lze do mapového okna přidat z jeho nástroje lišty:

../_images/add-narrow.png

Obr. 239 Přidání směrové růžice do mapového okna.

Do mapové okna se umístí výchozí směrová růžice:

../_images/narrow.png

Obr. 240 Příklad směrové růžice.

Podobu směrové růřice lze změnit z dialogu modulu d.northarrow přes dvojklik nad směrovou růžicí umístěnou v mapovém okně.

../_images/narrow-prop.png

Obr. 241 Příklad změny stylu směrové růžice.

../_images/narrow-1.png

Obr. 242 Výsledek změny stylu směrové růžice.

Směrovou růžici můžete v mapovém okně skrýt buď z nástorové lišty anebo z kontextového menu směrové růžice (pravé tlačítko myši nad směrovou růžicí):

../_images/remove-narrow.png

Obr. 243 Skrytí směrové růžice.

Měřítko

Měřítko lze do mapového okna přidat z jeho nástroje lišty:

../_images/add-scalebar.png

Obr. 244 Přidání měřítka do mapového okna.

Do mapové okna se umístí výchozí měřitko:

../_images/scalebar.png

Obr. 245 Vychozí měřítko.

Podobu měřítka lze změnit z dialogu modulu d.barscale přes dvojklik nad měřítkem umístěným v~mapovém okně.

../_images/scalebar-prop.png

Obr. 246 Příklad změny stylu měřítka.

../_images/scalebar-1.png

Obr. 247 Výsledek změny stylu měřítka.

Měřítko můžete v mapovém okně skrýt buď z nástorové lišty anebo z kontextového menu měřítka (pravé tlačítko myši nad měřítkem):

../_images/remove-scalebar.png

Obr. 248 Skrytí měřítka.

Textový popisek

Textový popisek lze do mapového okna přidat z jeho nástroje lišty:

../_images/add-text.png

Obr. 249 Přidání textového popisku do mapového okna.

V následující dialogu uvedeme text a případně můžeme změnit i vlastnosti textového objektu.

../_images/text-prop.png

Obr. 250 Po nastavení textu (1) můžeme nastavit rotaci či styl písma (2).

../_images/text-example.png

Obr. 251 Příklad textového popisku v mapovém okně.

Popisek lze skrýt opět pomocí výše uvedeného dialogu přes dvojklik nad daným textovým objektem v mapovém okně.

../_images/remove-text.png

Obr. 252 Odstranění textového popisku z mapového okna.