Přenost dat

GRASS disponuje vlastním formátem pro přenost dat. Zabalit rastrovou mapu do tohoto formátu umožňuje modul r.pack (File ‣ Export raster map ‣ Pack raster map), pro vektorová data je k dispozici modul v.pack (File ‣ Export vector map ‣ Pack vector map). Rozbalit takto vytvořený soubor (tzv. pack) umožňují moduly r.unpack (File ‣ Import raster map ‣ Unpack raster map) a v.unpack (File ‣ Import vector map ‣ Unpack vector map).

../_images/pack-from-gui.png

Obr. 195 Zabalení rastrové a vektorové mapy z GUI systému GRASS.

../_images/unpack-from-gui.png

Obr. 196 Funkce rozbalení rastrové či vektorové mapy je dostupné z nástrojové lišty správce vrstev.

Důležité

Takto zabalenou rastrovou či vektorovou mapu lze rozbalit pouze v lokaci se stejnými souřadnicovým systémem. Pokud tato podmínka není splněna, tak rozbalení skončí chybou.

../_images/r-unpack-proj-match.png

Obr. 197 Kontrola souřadnicového systému při rozbalení dat.

Poznámka

Takto zabalené mapy jsou samozřejmě multiplatformní a lze je přenášet mezi různými operačními systémy, např. z GNU/Linux na MS Windows.

Přenos mapsetů či lokací

Přenášet mapsety či lokace lze snadno, tak že je zabalíme například pomocí aplikace zip.

Důležité

Při přenášení mapsetů platí pouze jedna podmínka. Mapset může být umístěn pouze do lokace se stejným souřadnicovým systém. V opačném případě dojde k nekozistenci dat, se kterou si GRASS neporadí.