Síťové analýzy

GRASS nabízí řadu modulů pro tzv. síťové analýzy. Jedná se o typy úloh nad síťovým grafem (v tomto případě cestní sítě).

Poznámka

Síťové analýzy jsou založeny na heuristických algoritmech, což znamená, že nebude pravděpodobně nalezeno optimální řešení, ale pouze suboptimální (kompromis mezi optimálním řešením a omezením výpočetního času na přípustnou dobu).

Ukázka

../_images/wxgui-vnet.png

Obr. 150 Příklad nalezení nejkratší cesty pomocí GUI nástroje pro síťové analýzy.

Příklad síťových analýz v GUI systému GRASS

Poznámka pro pokročilé

Je možné rozlišovat směr linie tam (forward) a zpět (backward). Všechny moduly totiž obsahují parametry, které dovolují definovat ceny pro pohyb jednotlivými směry. Zakázané směry jsou reprezentovány negativními cenami (např. jednosměrné komunikace, uzavírky silnic, atd.).

Příprava dat je náročná a je náplní navazujícího školení pro pokročilé uživatele.