OGC

Open Geospatial Consortium (OGC) je mezinárodní standardizační organizace pro oblast prostorových dat a služeb, která funguje na relativně otevřené bázi (poplatky za členství nejsou nijak přemrštěné). Standardy jsou vyvíjeny v rámci relativně otevřeného procesu. Po svém schválení jsou bez omezení dostupné všem a jsou v praxi vždy implementovány.

Jednotlivé pracovní skupiny pracují na problémech, které identifikovaly jako potřebné. OGC standardizuje oblast datových formátů, ale především webových služeb.

Poznámka

Webová služba je služba popsaná formátem WSDL (Web Services Description Language), se kterou lze automaticky interagovat pomocí vlastního software. Webová služba OGC je naproti tomu na XML založený komunikační protokol, který ovšem nemá s výše zmíněnou „obecně programátorskou technologií“ mnoho společného.

Některé standardy byly akceptovány i organizací ISO. Seznam standardů OGC lze nalézt na stránce http://opengeospatial.org/standards.

OGC OWS

OGC Open Web Services (OGC OWS) je soubor standardů komunikační protokolů postavených na značkovacím jazyku XML popisujících komunikaci mezi serverem a klientem. Server nabízí prostřednictvím služeb data, vykreslené mapové dlaždice či výpočetní služby, na které klient může dosáhnout. Vlastnosti společné všem službám lze nalézt ve specifikaci Web Service Common. Ta popisuje zejména XML kódování metadat dalších webových služeb a některé společné charakteristiky (např. definici minimálního ohraničujícího obdélníku (BoundingBox), …).

Snad všechny standardy podporují více typů dotazů klienta na server (tzv. requestů). Základním dotazem je vždy dotaz GetCapabilities - server v odpovědi zformátované jako dokument XML vrátí metadata, o jeho provozovateli a dostupných službách. Další typy dotazy se liší podle dané služby, viz níže.

U většiny dotazů je potřeba specifikovat i verzi standardu, na základě kterého se má klient se serverem „domluvit“. Tento parametr (version) není ale u dotazu GetCapabilities povinný.

Formát dotazu GeoCapabilities vypadá následovně:

http://foo.bar/cgi-bin/service?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0
               ^     ^         ^        ^
               |     |         |        |
Adresa serveru a služby ------+     |         |        |
Specifikace požadované služby ---------+         |        |
Specifikace dotazu ---------------------------------------+        |
Případné další parametry (zde jako příklad verze standardu) --------------+

Tento způsob zápisu se nazývá Key-Value-Pair (KVP). Parametry dotazu jsou definovány přímo jako součást URL. Parametry začínají za znakem ? a jsou od sebe odděleny znakem &.