OGC GeoPackage

GPKG je relativně nový formát OGC, postavený na souborové databázi a knihovně SQLite. Umožňuje uložit jak rastrová, tak vektorová data a umožňuje obojí uložit v tzv. „dlaždicované“ struktuře.

GeoPackage umožňuje k datům přistupovat jako k SQL databázi (vytvářet pohledy, číselníky, …). Netrpí nešvary formátu Shapefile, jako je omezení na jednoduché datové typy, nchybějící podpora pro BIGInt, maximální velikost textového atributu na 256 znaků, maximálně 10 znaků na název atributu (sloupečku) nebo maximální velikost 2GB pro data.

Výchozím formátem pro ukládání vektorových dat v prostředí QGIS je OGC GeoPackage.