OGC Rest API

OGC REST Api je nový standard, který nahradí všechny tzv. OGC Open Web Services (WMS, WFS, WCS, WPS, …)

Je to standard postavaný na spcifikaci REST a jako výměnný formát je použit (Geo)JSON.

Standard je vyvíjen ve veřejném repozitáři na serveru GITHub a kdokoliv tak může přispět k jeho vývoji.