ISO

Mezinárodní standardizační organizaci ISO netřeba představovat. Asi nepřekvapí, že ISO standardizuje i některé oblasti geodézie, kartografie a GIS. V rámci ISO se problematikou GIS zabývá technická skupina ISO/TC 211 Geographic information/Geomatics, která v tuto chvíli registruje 66 standardů v GIS doméně.

Obecně lze říci, že v rámci ISO začíná číslování standardů pro prostorové informace číslovkou 19 (např. 19119, 19120, …).

Standardy ISO jsou často zmiňovány ve státních de-jure normách (např. směrnice INSPIRE). Často přebírají standardy z jiných standardizačních organizací, jako je OGC, např. 19136:2007 Geographic information – Geography Markup Language (GML) nebo ISO 19142:2010 Geographic information – Web Feature Service.

Mezi nejvíce odkazované standardy v poslední době, především díky směrnici INSPIRE, patří normy ISO 19115-1:2014 Geographic information – Metadata – Part 1: Fundamentals a ISO 19119:2005 Geographic information – Services zabývající se metadaty v oblasti prostorových dat a služeb.