INSPIRE

Varování

Obsahuje pouze osnovu kapitoly

 • http://inspire.gov.cz, Cenia
 • Národní geoportál INSPIRE http://geoportal.gov.cz
 • Příklad implementace http://portal.onegeology.org/
 • Směrnice o geoprostorové infrastruktuře v Evropě
 • Data o životním prostředí
 • Harmonizace datových sad
 • Harmonizace služeb (postaveno na OGC OWS)
  • Discovery service (–> OGC CS-W)
  • View service (–> OGC WMS, WMTS)
  • Download service (–> OGC WCS, WFS, Atom)

Stahovací služby jsou nejčastěji implementovány prostřednictvím XML dokumentů Atom. Tyto dokumenty pak odkazují na předgenerované soubory v rastrových i vektorových formátech. Použití GML není povinné.

Prohlížecí služby jsou stále častěji implementovány prostřednictvím některé z dlaždicovacích služeb (WMTS, TMS).