OGC Web Coverage Service - WCS

Varování

Tato část je pahýl

Poznámka

OGC WCS není příliš rozšířený standard. Zejména v České republikce (a na Slovensku) ještě některé organizace nezačaly své datasety distributovat jako otevřená data - zejména pak data rastrová, jako jsou letecké snímky, meteorologická data, data o znečištění, divitální model terénu a podobně. Proto je služeb WCS na našem území nedostatek.

Podobně jako OGC WFS, je OGC Web Coverage Service standard navržený pro distribuci rastrových prostorových dat. Nové verze standardu umožňují některé operace s rastrovými daty (výběr, výběr z časové řady, transformace a podobně) přesunout z klienta na server.