Publikování WPS procesu

V této kapitole si ukážeme způsob publikace Python skriptu pro GRASS GIS jako webovou geoprocessingovou službu dle standardu OGC Web Processing Service (WPS).

Dále předpokládáme, že máme k dispozici server, na kterém je zprovozněn PyWPS, který nám umožní nástroj systému GRASS publikovat jako tzv. WPS proces.

V rámci následující ukázky implementujeme skript pomocí PyGRASS, který pro vybrané PSČ vybere dotčené obce a k nim sousedící obce opět na základě PSČ. Poté skript upravíme tak, aby se z něj stal WPS proces, který bude možno pomocí PyWPS publikovat.