Publikování jako WPS procesu

V této kapitole si ukážeme jakým způsobem vypublikovat libovolný skript pro systém GRASS nebo obecně jakýkoliv jeho nástroj jako webovou geoprocessingovou službu dle standardu OGC Web Processing Service (WPS).

Dále předpokládáme, že máme k dispozici server, na kterém je zprovozněn PyWPS, který nám umožní nástroj systému GRASS vypublikovat jako nový WPS proces.

V rámci následující ukázky implementujeme uživatelský skript pomocí PyGRASS, který pro vybrané PSČ vybere dotčené obce a k nim sousedící obce opět dle PSČ. Poté skript upravíme tak, aby se z něj stal WPS proces, který bude možno pomocí PyWPS vypublikovat.