3D

GRASS umožňuje pracovat jak 2D tak 3D rastrovými a vektorovými daty.

Poznámka

Topologie vektorovývh dat je pouze 2D, pro 3D vektorová data je sestavena topologie průmětu do roviny XY.

Vizualizace ve 3D

Vizualizovat 2D, 2.5D a 3D lze přímo v mapovém okně, kde je dostupný tzv. 3D viewer (aka NVIZ).

../_images/map-window-3d-toolbar.png

Důležité

3D viewer respektuje při načítání rastrových dat aktuální výpočetní region, proto lze doporučit před spuštění 3D pohledu nastavit region podle vybrané rastrové mapy.

Poznámka

Vzhledem k poměrně velkému prostorovému rozlišení rastrové mapy dmt v lokaci pro školení (25m) nastavíme před načtením prostorové rozlišení na rozlišení menší, např. 100m.

g.region raster=dmt res=100
../_images/dmt3d.png

Obr. 74 Ukázka vizualizace ve 3D - digitální model terénu a pořární stanice

Tip

Vizualizovat data ve 3D umožňuje z příkazové řádky modul m.nviz.image.

3D rastrová data

3D rastrová data (tzv. volumes) podporuje systém GRASS již od verze 6, více informací v dokumentaci.

../_images/raster3d_layout.png

Obr. 75 3D rastrová data v systému GRASS (zdroj: GRASS manuál)

Příklad

Nejprve vstupní data převzorkujeme na prostorové rozlišení 100m. Z DMT vytvoříme mapu sklonu svahu, viz školení GRASS GIS pro začátečníky.

g.region raster=dmt res=500
r.resamp.interp in=dmt out=dmt500 method=bilinear
r.slope.aspect elev=dmt500 slope=slope500

Před vytvoření 3D rastrové mapy z DMT a hodnot míry svahu nastavíme hodnoty a rozlišení ve směru osy Z výpočetního regionu.

g.region b=0 t=50 res3=500 tbres=1

Tip

Nastavení 3D regionu můžeme vypsat pomocí přepínače -3 modulu g.region.

Pro vytvoření 3D rastrové mapy na základně DMT a hodnot míry svahu použijeme modul r.to.rast3elev.

r.to.rast3elev input=slope500 elevation=dmt500 output=dmt_slope_3d --o