PyGRASS

PyGRASS je objektově orientované rozhraní pro programování aplikací (API) v jazyku Python programu GRASS GIS. PyGRASS umožňuje volat nástroje systému GRASS, viz kapitola úvod do skriptování. Jeho hlavní výhodou je však možnost přistupovat k datům (rastrovým a vektorovým mapám) a funkcionalitě knihoven systému GRASS (implementovaným v jazyce C) přes objektově orientované Python rozhraní přímo, tj. bez volání příkazů systému GRASS. Tento přístup si ukážeme na několika příkladech přístup k rastrovým a vektorovým datům.

Tip

Další úkázky PyGRASS jsou součástí školení Jena GRASS GIS Workshop.